Najväčšia oslava Dňa matiek opäť aj v Lučenci - MÍĽA PRE MAMU 2015

Úžasné rodinné popoludnie, kedy v jeden deň na rôznych miestach sa tisíce ľudí spájajú bez ohľadu na vek, rasu, vierovyznanie, či počasie jednou myšlienkou a to prejaviť úctu a vďaku mamám, to je podujatie Míľa pre mamu. Za ich obetavosť, za ich prebdené noci nad našimi chorobami, za ich snahu dať nám to najlepšie čo môžu dať, za ich pochopenie a bezhraničnú lásku. V tento deň im chceme, viac ako po iné dni, poďakovať za to, že sú našimi mamami a povedať jednoduché „Ďakujem, že si mama“!
V sobotu 9.5.2015 pripravili dobrovoľníci z Materského centra Jahôdka a pracovníci oddelenia kultúry Mesta Lučenec na Námestí republiky už tretí ročník Míle pre mamu. Akcia sa konala v rovnakom čase na 53 miestach po celom Slovensku, ale tiež v Čechách, Srbsku, Írsku a Veľkej Británii.
Symbolickú míľu okolo námestia, ako prejav úcty našim mamám, prešlo 514 účastníkov, čím sa podarilo pokoriť minuloročný rekord o 50. Až do neskorého popoludnia boli pripravené aj zaujímavé sprievodné aktivity a zábava pre celú rodinu.
Detičky zabával Šašo aj jeho skákací hrad, povozili sa na jedinečnom drevenom kolotoči, zahrala lučenská kapela Cover Bridge a na záver vystúpili Smejko a Tanculienka. Na ich vystúpenie sa najmenší návštevníci tešili azda najviac a aj napriek hlasovej indispozícii Tanculienky ich odmenili búrlivým potleskom. Nechýbala, samozrejme, zaujímavá tombola a výhercovia si odniesli o.i. nové CD spomínanej speváckej dvojice a tiež lístky na koncert Fíha tralala, či mobilný telefón.

Tento ročník Míle pre mamu bol zameraný na pripomenutie dôležitosti vychovávať deti v mieri. Mamy sa vždy boja o svoje deti, či majú dva roky alebo štyridsať. Mužská sila je niekedy silnejšia ako túžba ženy, preto všetky mamy z materských centier spojili svoje sily a dali o svojich túžbach vedieť. Mottom tohtoročnej Míle bolo „PRILOŽME RUKU K MIERU“ a aj na oslave v Lučenci sa organizátori niektorými aktivitami snažili pripomenúť dôležitosť výchovy detí v pokoji a mieri. Holubice, ako medzinárodný symbol mieru, sa objavili aj pri štarte pochodu, kde ich v podobe balónov vypustila primátorka Mesta Lučenec PhDr.Alexandra Pivková.

Tím dobrovoľníkov MC Jahôdka a Mesto Lučenec ďakujú za výdatnú podporu a pomoc pri zorganizovaní Míle pre mamu 2015 svojím partnerom:

CVČ Magnet (za perfektnú prípravu aktivít pre celú rodinu), Europe direct -MIC, Mestské lesy Lučenec s.r.o., ECOLUTION s.r.o., predajni Zrnko zdravia – Zlatá ulička, Terra farm s.r.o., predajni O2 Lučenec a p.Jaroslavovi Lackovi z Fiľakova za výbornú cukrovú vatu.

Ďakujeme a tešíme sa o rok na Míľu pre mamu 2016!