Certifikovaná poradkyňa pri dojčení Mgr. Stanka Kollárová, ktorá pôsobí v našom centre

  • poskytuje odborné laktačné poradenstvo,
  • organizuje pravidelné stretnutia podporných skupín dojčiacich matiek, zamerané na vzájomnú výmenu skúseností a riešenie prípadných problémov spojených s dojčením,
  • organizuje kurz Škola dojčenia, zhruba raz za tri mesiace.

Pre bližšie informácie kontaktujte nás (info@mcjahodka.sk) alebo priamo p.Kollárovú - 0904351575, standa.kollarova@gmail.com

Na foto účastníci podpornej skupiny dojčiacich mamičiek :-)